بیگ بنگ: ستاره شناسان با کمک داده های تلسکوپ فضایی کپلر و بررسی دو سیاره کپلر ۶۲e و کپلر۶۲f به شواهدی از وجود آب در آنها دست یافتند.

بیگ بنگ: ستاره شناسان با کمک داده های تلسکوپ فضایی کپلر و بررسی دو سیاره کپلر ۶۲e و کپلر۶۲f به شواهدی از وجود آب در آنها دست یافتند.

نمودار سیارات منظومه خورشیدی کپلر ۶۲ در مقایسه با منظومه شمسی

به گزارش بیگ بنگ، این منظومه خورشیدی و سیارات آن که دراوایل سال ۲۰۱۳ کشف شده بودنددوباره خبرساز شدند. نخستین داده ها و بررسی های جدید حاکی از آن است که سیاره <<کپلر ۶۲f>> شبیه ترین سیاره به کره زمین و یکی از شانس های بزرگ برای پناه دادن به حیات میباشد. این سیاره در فاصله حدود ۱۲۰۰ سال نوری از ما واقع شده و تنها ۱٫۴ برابر زمین است و در مدار یک ستاره که تا حدودی کم نورتر و کوچک تر از خورشید است در حال چرخش میباشد. تصور بر این است که این سیاره در منطقه قابل ست ( کمربند حیات ) از ستاره خود در حال گردش است.

سیاره کپلر۶۲f, بزرگترین سیاره از ۷ سیاره فراخورشیدی اعلام شده ای است که در اطراف ستاره کپلر ۶۲ و کپلر ۶۹ گردش میکند. یکی دیگر از کشفیات قابل توجه در همان زمان کپلر ۶۲e بود که تقریبا هم اندازه زمین بود با ۱٫۶ برابر شعاع زمین که در کمربند حیات ستاره خود نیز قرار دارد. مطالعه مدل سازی کپلر ۶۲e و کپلر ۶۲f پیشنهاد می دهد که سیاره به احتمال زیاد سرشار از آب است که می تواند به حیات متفاوتی نسبت به حیات ما منجر شود.


تصویری هنری از سیارهکپلر۶۲fکهدرمنطقه قابل ستیک ستارهکوچک وسردتر ازخورشید ما ،در فاصبله حدود۱۲۰۰سال نوری اززمیندر صورت فلکیشلیاقواقع شده است.
طبق آخرین اخبار منتشر شده، دانشمندان و محققان ناسا از احتمال وجود آب در این کره همتای زمین خبر دادند. با تأیید این رویداد شگرف گام مهم دیگری در جریان تحقیقات اجرام کیهانی برای کشف امکان زندگی در سیارات مشابه زمین برداشته می شود. دو سیاره کپلر ۶۲e و کپلر۶۲f که تشبهات فراوانی با زمین دارند. طبق داده های دریافتی این دو سیاره فراخورشیدی نسبت به سایر سیاره های منظومه خود دور تر از ستاره مبدأشان هستند و سطح صخره ای و وجود یخ و آب از جمله اصلی ترین شواهد حیات در این سیارات میباشد.

چرا آسمان آبی است و مثلا صورتی یا سبز نیست؟

سیاره کپلر ۶۲f : جهانی سرشار از آب!

جهان چگونه بوجود آمد؟

سیاره ,کپلر ,زمین ,ستاره ,حیات ,آب ,کپلر ۶۲e ,۶۲e و ,است که ,سیاره کپلر ,دو سیاره

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

shabnamekhialc mettotimons zogatashen pulhedecon english98 gazbor moyaband2019 orexpigti ardakanaac frectallhonart